Textový režim

Hlavní menu Index Projekty Galerie Jazyky a umění Přátelé Brejlovec.net EU
VlakyCestováníŠkolaDomov

Moje fyzikální praktika na MFF UK

Praktikum I

ČísloNázevPostScriptTeXZnámka
Úloha II Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru Download Download 1
Úloha IV Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky Download Download 1
Úloha VII Studium kmitů vázaných oscilátorů Download Download 1
Úloha IX Měření modulu pružnosti v tahu Download Download 1-
Úloha X Měření rychlosti zvuku Download Download 1
Úloha XIII Měření momentu setrvačnosti kola Download Download 1-
Úloha XIV Studium teplotní závislosti povrchového napětí na teplotě Download Download 1
Úloha XVII Studium otáčení tuhého tělesa Download Download 1
Úloha XIX Volný pád koule ve viskózní kapalině Download Download 2-
Úloha XXI Měření tíhového zrychlení Download Download 1

Praktikum II

ČísloNázevPostScriptTeXZnámka
Úloha 2 Měření odporů Download Download 1-
Úloha 4 Měření malých odporů Download Download 1-
Úloha 5 Osciloskop Download Download 2
Úloha 6 Účiník Download Download 1
Úloha 7 Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou Download Download 1-
Úloha 9 Charakteristiky termistoru Download Download 1-
Úloha 10 Hallův jev Download Download 1
Úloha 11 Charakteristiky diod Download Download 1-
Úloha 18 Přechodové jevy v RLC obvodu Download Download 1

Praktikum III

ČísloNázevPostScriptTeXZnámka
Úloha 3 Mřížkový spektrometr Download Download 2
Úloha 4 Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Download Download 1
Úloha 5 Charakteristiky optoelektronických součástek Download Download 1
Úloha 6 Studium ohybových jevů v laserovém svazku Download Download 1-
Úloha 8 Měření vlnových délek světla interferometry Download Download 2
Úloha 10 Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem Download Download 1-
Úloha 11 Měření stočení polarizační roviny Download Download 1-
Úloha 13 Vlastnosti rentgenového záření Download Download 1-
Úloha 15 Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru Download Download 1-
Úloha 16 Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou Download Download 1

Praktikum IV

ČísloNázevPostScriptTeXZnámka
Úloha 4 Totální účinný průřez interakce gama záření Download Download 1
Úloha 5 Spektrometrie záření α Download Download 1
Úloha 7 Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace Download Download 1-
Úloha 8 Absorpce beta záření Download Download 1
Úloha 9 Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty. Download Download 1
Úloha 11 Prostorové kvantování magnetického momentu atomu Download Download 1
Úloha 12 Měření náboje elektronu Millikanovou metodou Download Download 1
Úloha 13 Určení měrného náboje z charakteristik magnetronu Download Download 1-
Úloha 14 Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem Download Download 1
Úloha 16 Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti Download Download 1

Navštivte stránky s referáty na www.praktikum.brejlovec.net

Poslední změna této stránky: 9. 3. 2007 09:39:56