Textový režim

Hlavní menu Index Projekty Galerie Jazyky a umění Přátelé Brejlovec.net EU
VlakyCestováníŠkolaDomov

Bakalářská práce

Zadání

Studium interakce plazma-pevná látka postupy počítačové fyziky

Vedoucí:
Prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Řešitel:
Vojtěch Hrubý
Obor:
Obecná fyzika
Zásady pro vypracování:
Seznámení s problematikou
Vytvoření jednorozměrného částicového modelu interakce plazmatu s vnořenou pevnou látkou
Rozšíření tohoto modelu na dvě dimenze
Diskutovat vliv parameterů nízkoteplotního elektropozitivního plazmatu na výsledky jeho sondové diagnostiky
Seznam odborné literatury:
R. Hrach: Počítačová fyzika I, Ústí nad Labem 2003.
F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha 1984.
Další literatura po dohodě s vedoucím bakalářské práce.
Anotace:
Práce bude věnována počítačovému modelování procesů probíhajících při interakci plazmatu s kovovou elektrodou do plazmatu vnořenou. Vstupní data pro modelování budou převzata z experimentů probíhajících v nízkoteplotním elektropozitivním plazmatu v kladném sloupci doutnavého výboje při středních tlacích. Na základě vyvinutých částicových modelů diskutovat výsledky sondové diagnostiky plazmatu a srovnat závěry modelování s předpovědmi klasické Lagmuirovy teorie odvozené pro velmi nízké tlaky.

V říjnu roku 2006 jsem začal pracovat na své bakalářské práci pod vedením pana prof. Hracha. Na této stránce budu postupně vyvěšovat výsledky své práce.

Esej

Domácím úkolem na seminář EVF bylo napsat esej o své bakalářské práci. Tento úkol jsem splnil poněkud částečně, protože jsem nenapsal přímo esej, ale spíše takový populární článek. Domnívám se, že pro pochopení, co dělám, to postačí. Esej si můžete stáhnout ve formátech PDF nebo PostScript.

Posudky

V Kabinetu výuky obecné fyziky jsem si formálně vyzvedl posudky na svou bakalářskou práci. Vedoucí i oponentka (doc. Hrachová) se k mé radosti shodli na známce výborně. Jak dopadne obhajoba, to je zatím ve hvězdách.

Obhajoba

Dne 26. 6. 2007 jsem svou bakalářskou práci úspěšně obhájil s hodnocením výborně. Současně jsem složil víceméně úspěšně zkoušku z obecné fyziky, takže mi v září bude udělen titul Bc.

Děkuji všem přátelům za podporu při práci.

Kompletní text bakalářské práce

Poslední změna této stránky: 21. 7. 2007 20:01:15