Textový režim

Hlavní menu Index Projekty Galerie Jazyky a umění Přátelé Brejlovec.net EU
VlakyCestováníŠkolaDomov

Diplomová práce

Zadání

Studium interakce plazma-pevná látka pomocí hybridního modelování

Vedoucí:
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
Řešitel:
Vojtěch Hrubý
Obor:
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
Anotace:
Studovat fyzikální procesy probíhající při interakci nízkoteplotního plazmatu s povrchy vnořených pevných látek. Metodikou práce bude hybridní počítačového modelování – kombinace spojitého a částicového přístupu. Těžištěm diplomové práce bude studium vlivu geometrie problému na chování plazmatu ve stínící vrstvě v závislosti na různých fyzikálních parametrech – složení plazmatu, jeho tlaku, vlivu vnějších polí, atd.
Zásady pro vypracování:
- Seznámení s problematikou
- Kritické zhodnocení tří základních přístupů pro hybridní modelování v plazmatu a jejich otestování zjednodušeným modelem v jedné až dvou dimenzích.
- Rozšíření vybraného modelu na 2-3 dimenze s využitím programového souboru COMSOL Multiphysics a analýza možností takto vytvořeného programového aparátu.
- Aplikace vytvořeného vícerozměrného modelu na studium interakce plazma-pevná látka v elektropozitivním, elektronegativním a multikomponentním plazmatu.
- Souběžná diskuse vlivu parametrů plazmatu na základě výsledků modelování a experimentálních dat.
Seznam odborné literatury:
D. C. Rapaport: The Art of Molecular Dynamics Simulations, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
C. K. Birdsall, A. B. Langdon: Plasma Physics via Computer Simulation, Adam Hilger, Bristol 1991
R. W. Hockney, J. W. Eastwood, Computer Simulation Using Particles, Taylor and Francis, New York 1988.
P. Bartoš: Doktorská dizertační práce, MFF UK 2007.

28. 5. 2009

Tohoto dne jsem práci úspěšně obhájil před komisí. Práce byla ohodnocena známkou výborně a doporučena k uznání jako rigorózní. Můžete si stáhnout text diplomové práce. Soubor neobsahuje přílohy z důvodu autorských práv.

26. 1. 2008

Na zimním soustředění KFPP jsem prezentoval svou diplomovou práci včetně prvních výsledků. Prezentaci jsem připravil pomocí velmi příjemného balíku Beamer pro LaTeX (Prezentace na Sněžníku 2008).

6. 11. 2007

Jako zahřívací kolo jsem si zkusil selfkonzistentní 2D model válcové sondy a výsledky jsem prezentoval na cca hodinové přednášce v rámci předmětu Základy počítačové fyziky I. Prezentaci v PDF si můžete stáhnout (Prezentace na ZPF I).

Poslední změna této stránky: 7. 6. 2009 19:07:35